Deze website is bedoeld als één van de communicatie middelen naar de dorpsbewoners en alle overige geïnteresseerden, waaronder de politieke partijen in de Gemeente Geldermalsen.

Wij nodigen u van harte uit lid te worden van de vereniging. Mocht u lid willen worden ga dan naar aanmelden of mocht u gewoon vragen hebben stuur dan een mailtje via contact.

Nieuwsflits

  • 17 oktober 2015 – Leefbaarheidsiniatieven: stem op “De Springplank beweegt” en stem op “De boomhut van Rumpt”! Gaarne voor 31 oktober 2015 stemmen.
  • 15 oktober 2015 – Brief aan de gemeente Geldermalsen in verband met vermelding zorglandgoed in de gemeentegids 2015-2016: Hoe kan dat?
  • 26 september 2015 – Burendag 2015 groot succes in Rumpt, thema “Groen Moet Je Doen”.
  • 23 september 2015 – Ingediende zienswijzen met betrekking tot het Zorglandgoed.
  • Op 31 augustus 2015 is de vijfde algemene ledenvergadering gehouden.
  • Op 29 april 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het zorglandgoed.
  • Ruim 250 dorpelingen hebben zich aangemeld als lid van de vereniging. Dus blijf u aanmelden!
  • Op de pagina de vereniging vindt u de statuten.