De vereniging Ons Dorp Rumpt is opgericht op 2 december 2011.

De vereniging heeft ten doel het in stand houden van de aard, schaal en karakter van het dorp Rumpt. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aanleiding voor de oprichting van de vereniging is de geplande ontwikkeling van een zorglandgoed welke aan het dorp is gepresenteerd op 23 mei 2011.

De statuten.