17 Oktober 2015

De gemeente Geldermalsen heeft geld ter beschikking gesteld voor leefbaarheidsiniatieven.

Voor Rumpt hebben de basisschool de Springplank (€ 5.000,00 project) en de speeltuin de Blijde Weide (€ 10.000,00 project) een aanvraag ingediend en vragen u middels uw stem hen te steunen.

Iedere inwoner van Geldermalsen vanaf 13 jaar kan 2 stemmen uitbrengen: één stem op een € 5.000,00 project en één stem op een € 10.000,00 project.

Stem op “ De Springplank beweegt”! en Stem op “ De boomhut van Rumpt”!

Gaarne voor 31 oktober 2015 stemmen.

Via internet: www.geldermalsen.nl online stemformulier (in kader nieuwsberichten)

Online stemformulier - Internet

Bijgesloten de folder met meer informatie over de projecten en waarin ook 2 stembiljetten als u liever op papier stemt.

26 september 2015

BURENDAG 2015 GROOT SUCCES IN RUMPT

Thema “Groen Moet Je Doen”.

Zaterdag 26 september was het zover. Burendag, voor de tweede keer georganiseerd in Rumpt, ging van start met ongeveer 25 dorpsgenoten tussen de 4 en de 75 jaar. Na koffie met een traktatie, gingen verschillende groepen aan de slag met het echte groen, na het zoeken naar en opruimen van zwerfafval. Met Corné Verbeek aan het hoofd is begonnen aan speciale groene klussen in het dorp. Zo werd de speeltuin schoongemaakt, de groenvoorziening bij de ouderenwoningen op Achtermonde is onder handen genomen, een oprit en een stoep zijn schoongemaakt enz. De deelnemers vonden het vooral leuk en plezierig om sámen aan een project te werken, ondertussen genietend van elkaars verhalen en twijfels over groene avonturen in eigen tuin en op eigen erf.

Na een eenvoudige doch voedzame lunch werden ‘de buren’, die weer deels andere personen waren dan de deelnemers van de ochtendploeg, over drie werkgroepen verdeeld. De twee plaatselijke hoveniersbedrijven: Frank van Gameren en Verbeek Hoveniers verzorgden workshops over het winterklaar maken van de tuin en het snoeien van bomen en heesters. Dit werd in verschillende tuinen aan voorbeelden duidelijk gemaakt.

Dorpsgenoot Kees Scholts gaf een inleiding over het snoeien van fruitbomen met een vervolg in de praktijk in maart volgend jaar. De workshop ‘Blij met de Bij’ ging helaas niet door. Maar de voorbereidingen hiervoor van Herman Boas worden digitaal verspreid onder alle ‘buren’ van de dag. Met nog meer deelnemers dan aan het begin om 10 uur is de dag afgesloten met een drankje en een drankje. De gesprekken over het ‘groen’ waren tijdens de afsluiting niet van de lucht. Burendag werd een echte dag voor de buren, dankzij de fantastische medewerking van de plaatselijke hoveniers en de deelnemers van oud tot jong. Gezien het geweldige enthousiasme van de deelnemers is deze dag zeker voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar! Hoe groen kun je worden?

4 juli 2015

Onze eigen Muziekvereniging Voorwaarts geeft vanavond een uniek concert vanaf de Linge in samenwerking met Muziekvereniging Concordia.

UNIEK

U mag dit niet missen dus komt allen. Omdat het warm zal zijn denkt u aan bescherming tegen de zon en voldoende water. Na afloop van het concert (21.00 uur) is het Dorpshuis Albertine open om gezellig na te praten.

AANVANG 19.00 uur bij de brug

Lingegrachtconcert

30 maart 2015

Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp buurtwachten die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken (deels ook op Twitter). Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Precieze cijfers zijn bij de Nationale Politie niet bekend, maar uit een rondgang op internet blijkt dat buurtbewoners het afgelopen halfjaar in tientallen gemeenten een ‘digitale buurtwacht’ hebben gevormd. Via onderstaande link een aantal initiatieven op een rij waarin zowel politie, burgers als ondernemers initiatiefnemer kunnen zijn.

http://socialmediadna.nl/whatsapp-buurtwacht/

Het kan volgens mij geen kwaad om voor Rumpt ook zoiets op te zetten. Ik heb een de whatsapp groep: RUMPT VEILIG aangemaakt. Eenieder die mee wil doen kan zich aanmelden door haar/zijn mobiele telefoonnummer te mailen naar:

Voorzitter dorpshuis Albertine

17 februari 2015

Enige minuten geleden is de stemming voor het leefbaarheidsbudget bekend gemaakt. Wij zijn trots op de Rumptenaren die hun stem hebben uitgebracht want allebei de Rumptse initiatieven behoren bij de eerste 10 geselecteerden die samen 100.000,- euro mogen besteden. Dus maximaal 10.000 euro per initiatief! De uitslag is:

  • 3e plaats "Huiskamer Albertine"
  • 9e plaats Muziekverenigingen Voorwaarts en Concordia | Lingegrachtconcert op zaterdag 4 juli 2015

Dit is fantastisch en namens Dorpshuis Albertine en Muziekvereniging Voorwaarts wil ik iedereen bedanken die gestemd heeft! Maar liefst 36 projecten, verdeeld over alle elf kernen van de gemeente Geldermalsen wilden een financiële tegemoetkoming uit het Leefbaarheidsbudget dat door de gemeenteraad ter beschikbaar was gesteld. Een ongekende respons waarachter een grote mate van creativiteit, enthousiasme en gemeenschapszin schuil gaat. Precies wat de gemeenteraad met dit initiatief had bedoeld. Op allerlei ludieke manieren wisten initiatiefnemers de aandacht op hun project te vestigen en zo mensen te bewegen een stem uit te brengen. Met succes! In totaal werden maar liefst 1.894 geldige stemmen uitgebracht.